Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

AvalehtTööpakkumine!


Ootame oma kollektiivi 0,5 koormusega logopeedi.
Kandideerimisdokumendid: avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad saatke e-posti aadressile lasteaed@olustvere.edu.ee või tooge lasteaeda Põllu 4, Olustvere alevik

Lisainfo Liivi Lindemann, telefon 512 1637
________________________________________________________


2018/2019 õ/a peateema on "Astun koduuksest välja"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne