Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht


2016/2017 õ/a peateemaks on "Rõõmus laps uurib, mängib ja tegutseb koos sõbraga"

         

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne