Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht

Olustvere lasteaed võtab konkursi korras tööle ABIÕPETAJA (1,0 kohta, kasuks tuleb eripedagoogiline haridus või selle omandamine)

Tööle asumise aeg 01. september 2019.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 19. augustiks 2019 digiallkirjastatult e-posti aadressil piilu@olustverela.edu.ee.

 

Lisainfo direktor Liivi Lindemannilt

tel +372 512 1637


____________________________________________________
Osalesime HITSA ProgeTiigri taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid haridusroboteid. Robootikavahendite kasutamise lõimime 2019/2020. õa õppetegevusse.
___________________________________________________________

2018/2019 õ/a peateema on "Astun koduuksest välja"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne
_________________________________________________________