Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht
Olustvere lasteaed on Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse 12.02.2020 nr 100 alusel suletud suveperioodil 15.07.-18.08.2020. a. Uuesti avame uksed 19. augustil. 
__________________________________________________________2020/2021 õ/a peateema on 

"Laps õpib viie meele najal nii rühmas kui ka metsarajal"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne

_________________________________________________________________________________________________________________

Osalesime HITSA ProgeTiigri taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid haridusroboteid. Robootikavahendite kasutamine on  lõimitud õppetegevustesse.