Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht2020/2021 õ/a peateema on 

"Laps õpib viie meele najal nii rühmas kui ka metsarajal"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne
__________________________________________________________

Oleme liitunud e-lasteaiaga ELIIS

________________________________________________________________________________________________________________

Osalesime HITSA ProgeTiigri taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid haridusroboteid. Robootikavahendite kasutamine on  lõimitud õppetegevustesse.

_________________________________________________________

Meie lasteaia Muumi ja Potsataja rühmad osalevad Suukooli programmis

_________________________________________________________

Muumi rühm liitus Viljandimaa TEL aktiivi ideedel tugineva ja maakonna tervisenõukogu poolt heakskiidetud projektiga „TOIDUKOOL“
Projekti eesmärk on õpetada lastele oskust lasteaiast koolilapseks saades endale ise lihtsamaid toite valmistada.