Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht
Meeleolukas video meie lasteaias toimunud 8. folgipäevast:

Video 8. folgipäevast

2017/2018 õ/a peateema on "Muinasjutus on vägi - lugudega kasvame suureks"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne