Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht

Avaleht


__________________________________________________________

Vastavalt Põhja-Sakala Vallavalitsuse määrusele 13.02.2019 nr 53 on lasteaed suletud kollektiivpuhkuseks 10.06-12.07.2019.
___________________________________________________________

2018/2019 õ/a peateema on "Astun koduuksest välja"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

 • teistega arvestav
 • loov
 • omanäoline

Töötaja:

 • lapsest lähtuv
 • uuendusmeelne
 • koostööaldis

Lapsevanem:

 • valmis koostööks
 • usaldab õpetajaid
 • huvitub laste arengust

Lasteaed:

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • usaldusväärne