Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Hoolekogu

Hoolekogu

2017-2018 õppeaastal


Ats Tarto - sõimerühma lastevanemate esindaja

Helena Kapp - sõimerühma lastevanemate esindaja

Kea Ruht -  noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Annika Karu - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Anneli Silm - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Keiu Saar - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Kati-Riin Grünberg - õpetajate esindaja

Liivi Lindemann - vallavalitsuse esindaja


HOOLEKOGU KOOSOLEKU PÄEVAKORD (24.01.2018 nr 2)

1.    Hoolekogu tööplaan 2017-2018

2.    2018.a. eelarve suuremad kulutused. Lisaraha annetusprojektile.

3.    Kokkuvõte I poolaasta õppe-kasvatustegevusest.

4.    Heategevusprojekt „Annetus Piilule“ vahekokkuvõte.

5.    Jooksvad küsimused

OTSTATI (24.01.2018 nr 2)
1.    Teha vallavalitsusele taotlus, et vald toetaks annetusprojekti ja kataks varjualuse paigaldamisega seotud kulud (2000 ¤).