Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Hoolekogu

Hoolekogu


2019/2020. õppeaastal


Sirle Mill - sõimerühma lastevanemate esindaja

Etta Sakkis - sõimerühma lastevanemate esindaja

Helena Kapp - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Annika Karu - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Anneli Silm - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Tiina Alles - õpetajate esindaja

Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusspetsialist 

või tema kohusetäitja - lasteasutuse pidaja esindaja