Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Hoolekogu

Hoolekogu

2018-2019 õppeaastal


Ats Tarto - sõimerühma lastevanemate esindaja

Helena Kapp - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Annika Karu - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Anneli Silm - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Keiu Saar - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Tiina Alles - lasteaiaõpetajate esindaja

Aino Rebane - lasteasutuse pidaja esindaja