Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Hoolekogu

Hoolekogu


2020/2021. õppeaastal


lastevanemate esindajad:

sõimerühm - Etta Sakkis, e-posti aadress ettasa@gmail.com

noorem aiarühm - Sirle Mill, e-posti aadress  sirle.mill@gmail.com

noorem aiarühm - Keiu Lauri, e-posti aadress keiuallilksaar@gmail.com

vanem aiarühm - Annika Karu, e-posti aadress annikanoorkoiv@gmail.com

vanem aiarühm - Monika Paavel, e-posti aadress monika2222@windowslive.com


Õpetajate esindaja -Kairi Pärenson, e-posti aadress kairi@olustverela.edu.ee

Lasteasutuse pidaja esindaja - Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusspetsialist 

või tema kohusetäitja