Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Hoolekogu

Hoolekogu


2020/2021. õppeaastal


Etta Sakkis - sõimerühma lastevanemate esindaja

Sirle Mill - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Keiu Lauri - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Annika Karu  - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Monika Paavel - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Õpetajate esindaja -Kairi Pärenson, e-posti aadress kairi@olustverela.edu.ee 

Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusspetsialist 

või tema kohusetäitja - lasteasutuse pidaja esindaja