Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Tutvustus

Tutvustus

Lasteaed Piilu on Põhja-Sakala vallavalitsuse munitsipaalomandis töötav koolieelne õppeasutus, mis asutati 28. septembril 1966.aastal. Selleks kohandati ruumid Olustvere lossis ja avati üks segarühm.
Tänaseks on lasteaed kasvanud kolmerühmaliseks, millest üks on sõimerühm. 
Lasteaia uue hoone ehitamist alustati 2008.a. kevadel ja 2009.a. augustis võtsime lapsed vastu uues lasteaiahoones. Rühmaruumid asuvad esimesel korrusel. Teisel korrusel on personaliruumid. Uues hoones on 1303 m² üldpinda.
Lasteaia uus mänguväljak on sisustatud lastele eakohaste vahenditega ja õueala on piiratud aiaga.
Lasteaia töötajate soov on, et lasteaias käivad lapsed kasvaksid rõõmsameelseteks, ennast ja teisi tundvateks, julgeteks, ausateks, õrnadeks ning helladeks mitte ainult teiste inimeste vaid kogu ümbritseva looduse suhtes.