Hoolekogu

2017-2018 õppeaastal


Ats Tarto - sõimerühma lastevanemate esindaja

Helena Kapp - sõimerühma lastevanemate esindaja

Kea Ruht -  noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Annika Karu - noorema aiarühma lastevanemate esindaja

Anneli Silm - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Keiu Saar - vanema aiarühma lastevanemate esindaja

Kati-Riin Grünberg - õpetajate esindaja

Liivi Lindemann - vallavalitsuse esindaja