Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Dokumendid > Lasteaia tasud

Lasteaia tasud

  
 •   Osalustasu õppe- ja majanduskulude katteks alates 1. september 2020 on igas kuus 29,20¤ (5% miinimumpalgast).
 •   Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest
 •   Osalustasu ei maksta aja eest, mil lasteaed on vallavalitsuse korralduse alusel suveperioodil suletud
 •   Lapse lasteaeda tulekul ja sealt lahkumisel makstakse osalustasu järgmiselt:   
    1) terve kuu osalustasu, kui laps on olnud lasteaia nimekirjas pool või üle poole selle kuu tööpäevadest
    2) pool osalustasust, kui laps on olnud vähem kui pooled tööpäevadest
 

Osalustasu ja toiduraha maksmise juhend

 •   Lapse toiduraha arvestatakse eelmisel kuul toidul olevate päevade alusel 
 •   Toidurahast arvestatakse maha päevad, kui laps puudub ning lapsevanem on sellest teatanud eelmisel tööpäeval. Lapse äkilisel haigestumisel saab sama päeva hommikul enne kella 9.00 rühma telefonile või köögi telefonile teatades lapse  toidult maha võtta ka lõuna- ja õhtusöögilt.
 •   Eelneva kuu osalustasu ja toiduraha makstakse hiljemalt käesoleva kuu 20. kuupäevaks lapsevanemale esitatud arve alusel.

Põhja-Sakala Vallavalitsus
Arveldusarve: arveldusarve SEB Eesti Ühispank 10302008800000 või Hansapank 1120223591