Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Dokumendid > Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord


 •   Lasteaeda võetakse lapsi, kes on vanuses poolteist kuni seitse aastat ja kelle vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmeil Põhja-Sakala vald
 •   Lapsevanemate poolt esitatud avaldused registreeritakse lasteaia direktori poolt laekumise järjekorras
 •   Lasteaia rühmad moodustab direktor avalduste esitamise järjekorra alusel arvestades rühma kohtade arvu. Direktor kinnitab rühmade nimekirjad oma käskkirjaga 10. septembri seisuga
 •   Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtt toimub vastavalt vabadele kohtadele ning arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi 

 •   Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja: 


     •   lapsevanema kirjaliku avalduse põhjal
     •   kui laps lõpetab lasteaia koolimineku tõttu
     •   kui lapsevanem ei tasu üle kahe kuu lasteaia osalustasu ning toiduraha ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit makseraskuste tekkimisest
     •   kui laps on puudunud meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit puudumise põhjustest.