Hoolekogu otsusedHoolekogu koosoleku protokoll 10.06.2020 NR 4

Hoolekogu koosoleku protokoll 23.03.2020 nr 3

Hoolekogu koosoleku protokoll 04.02.2020 nr 2

Hoolekogu koosoleku protokoll 29.10.2019 nr 1

Hoolekogu tööplaan 2018-2019. 

Hoolekogu koosoleku protokoll 26.09.2018 nr 1

Hoolekogu_koosoleku protokoll 12.11.18 nr 2

Hoolekogu koosoleku protokoll 19.03.2019 nr 3

Hoolekogu koosoleku protokoll 04.06.2019 nr 4


HOOLEKOGU KOOSOLEKU PÄEVAKORD (24.01.2018 nr 2)

1.    Hoolekogu tööplaan 2017-2018

2.    2018.a. eelarve suuremad kulutused. Lisaraha annetusprojektile.

3.    Kokkuvõte I poolaasta õppe-kasvatustegevusest.

4.    Heategevusprojekt „Annetus Piilule“ vahekokkuvõte.

5.    Jooksvad küsimused

OTSTATI (24.01.2018 nr 2)
1.    Teha vallavalitsusele taotlus, et vald toetaks annetusprojekti ja kataks varjualuse paigaldamisega seotud kulud (2000 ¤).


HOOLEKOGU KOOSOLEKU OTSUSED  17.10.2017 
1.Hoolekogu liikmete tutvustus, hoolekogu ülesanded.
2.Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
3.Heategevusprojekt „Annetus Piilule“.
4.Jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt nr 1  
Kati-Riin Grünberg – õpetajate esindaja
Liivi Lindemann – vallavalitsuse esindaja
Ats Tarto – sõimerühma Potsataja esindaja
Helena Kapp-  sõimerühma Potsataja esindaja
Keiu Saar – aiarühma Muumi esindaja
Anneli Silm – aiarühma Muumi esindaja
Annika Karu – aiarühma Sipsik esindaja
Kea Ruht – aiarühma Sipsik esindaja

Päevakorrapunkt nr 2  
OTSUSTATI:
1.Hoolekogu esimees Kea Ruht
2.Aseesimees Annika Karu

Päevakorrapunkt nr 3  
OTSUSTATI:
1.Teha annetusprojekt, et saada sõimerühma õuealale varjualune.

Päevakorrapunkt nr 4   
ETTEPANEK :  Kadrilaadal panna välja annetuskast sõimerühma varjualuse soetamise toetuseks. Annetajatele heade soovide kaart.


KOOSOLEKU  PROTOKOLL  22.05.2017 nr 4
PÄEVAKORD:
1. Rahuloluküsitluse tagasiside analüüs. Hoolekogu ettepanekud 
2. Personali otsused tulenevalt rahuloluküsitlusest
3. Personali ettepanekud vallavalitsusele tulenevalt rahuloluküsitlusest
4. Jooksvad küsimused (lisalapsed rühmades)
OTSUSTATI:
1. Toetada personali otsuseid, mis tulenevad rahulolu-uuringu tagasisidest 
2. Teha taotlus vallavalitsusele, et viia laste arv rühmades vastavusse Koolieelse Lasteasutuse Seadusega (sõimerühm 14 last, aiarühm 20 last)

KOOSOLEKU  PROTOKOLL  16.03.2017 nr 3
PÄEVAKORD:
1. Lasteaia riskianalüüs
2. Volikogu uuest määrusest
3.  Rahuloluküsitlus 
4. Jooksvad küsimused (ohtlik põõsas)
OTSUSTATI:
1. Kooskõlastada riskianalüüs 
2. Teha taotlus Suure-Jaani Haldus OÜ-le lasteaia ristmikul oleva põõsa eemaldamiseks

KOOSOLEKU  PROTOKOLL  16.11.2016 nr 2
PÄEVAKORD:
1.    Eelmise koosoleku otsustest
2.    2017.a. eelarvest
3.    Jooksvad küsimused (jõululaat-jõulutrall)
OTSUSTATI:
1. Teha vanematele küsitluse tagasiside kokkuvõte  
2. Korraldada jõululaat

KOOSOLEKU  PROTOKOLL  13.10.2016 nr 1
PÄEVAKORD:
1.    Liikmete tutvustus
2.    Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3.    2016.a. eelarve täitmisest ja 2017.a. eelarve koostamine
4.    Jooksvad küsimused
LIIKMETE TUTVUSTUS:
Õpetajate esindaja – Kati-Riin Grünberg
Potsatajate rühma esindaja – Annika Karu
Sipsikute rühma esindaja – Kea Ruht
Muumi rühma esindaja – Anneli Silm
Vallavalitsuse esindaja – Argo Agasild
OTSUSTATI:
Hoolekogu esimees – Kea Ruht
Hoolekogu aseesimees - Kati-Riin Grünberg
OTSUSTATI:
Vallavalitsusele uus taotlus lisaraha saamiseks (töötervishoiuarst, ventilatsiooni hooldus, maja välisfassaadi värvimine)
OTSUSTATI:
Teha vanematele tagasisideküsitlus välisjalanõude ümberkorralduse kohta