Avaleht2019/2020 õ/a peateema on 

"Laps õpib viie meele najal nii rühmas kui ka metsarajal"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

Töötaja:

Lapsevanem:

Lasteaed:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Osalesime HITSA ProgeTiigri taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid haridusroboteid. Robootikavahendite kasutamine on  lõimitud 2019/2020. õa õppetegevusse.

_______________________________________________________