Avaleht2020/2021 õ/a peateema on 

"Laps õpib viie meele najal nii rühmas kui ka metsarajal"

        

 

Lasteaia põhiväärtused

Laps:

Töötaja:

Lapsevanem:

Lasteaed:
__________________________________________________________

Oleme liitunud e-lasteaiaga ELIIS

________________________________________________________________________________________________________________

Osalesime HITSA ProgeTiigri taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid haridusroboteid. Robootikavahendite kasutamine on  lõimitud õppetegevustesse.

_________________________________________________________

Meie lasteaia Muumi ja Potsataja rühmad osalevad Suukooli programmis

_________________________________________________________

Muumi rühm liitus Viljandimaa TEL aktiivi ideedel tugineva ja maakonna tervisenõukogu poolt heakskiidetud projektiga „TOIDUKOOL“
Projekti eesmärk on õpetada lastele oskust lasteaiast koolilapseks saades endale ise lihtsamaid toite valmistada.